Skip to content

Month: november 2020

Waarom de rol van Marketing in Sales belangrijk is?

Sales enablement   Vandaag de dag zijn er meer barrières dan ooit om te verkopen. Het moderne verkoopproces wordt door de koper geleid en organisaties slagen erin om aan de verwachtingen, behoeften en vragen van de koper te voldoen. Kopers worden vandaag de dag geïnformeerd en verwachten dat merken hen helpen in het educatieproces. Dit kan een uitdaging vormen voor de verkopers bij het sluiten van deals, maar het kan ook enorme kansen bieden. Sales enablement helpt verkoopteams om die kansen te benutten door de wrijving tijdens de hele koopcyclus te verminderen. Sales enablement is het strategische, continue en cross-functionele